Екструдирање соје

Процес

Соја у сточарској производњи

Наша тема је коришћење производа од соје у интензивној сточарској производњи. Данас је незамислива добра и исплатива сточарска производња без употребе неких од многобројних производа од соје, а којима је заједничко да се морају термички обрадити на адекватан начин.
Сојино зрно је неизбежан чинилац успешне интезивне сточарске производње. Користи се у интензивном млечном говедарству, као товни материјал било да су у питању беле племените расе свиња или њихови хибриди, код това хибридних пилића, ћурића, гушчића, пачића, код родитељских јата, код производње јаја како за насад тако и конзумних, чак се користи у екстраинтензивном козарству и овчарству, у рибарству итд.

Екструдирање сировог зрна соје

Екструдер-експандер је намењен за термичку обраду-екструдирање сојиног зрна и експандирање. У процесу екструдирања зрно соје се уситњава и загрева до температуре од 120-135°C. Екструдирањем сојиног зрна елиминишемо штетне материје из зрна и уједно активирамо протеине који дају основни квалитет пуномасном сојином гризу. У процесу експандирања претходно уситњени материјал се загрева до температуре која зависи од материјала који се експандира, а у циљу добијања енергетски вреднијег хранива.
Екструдер-експандер примену налази у мешаонама сточне хране, на фармама и савременим пољопривредним газдинствима.

Екструдирање – комбиновани поступак прераде

Поступком екструдирања реализују се следећи ефекти: млевење, хидратација, резање, мешање, дисперзија, сабијање, дегазација,  елатинизација скроба, денатурација протеина, имобилизација антинутритивних састојака, пожељне хемијске реакције, експанзија, спајање честица, формирање порозне структуре, сушење и стерилизација.
Екструзија се може применити на велики број пољопривредних производа: уљне културе (соја, сунцокрет, канола, семе памука и кикирики), житарице (кукуруз, јечам, овас, сирак, пшеница, пиринач и тритикале) и крупнозрне легуминозе (боб, грашак, грахорица, лупина и вигна). Посебан значај придаје се могућности екструзије мешавина различитих култура, у складу за захтевима и потребама.

Видео